Loading...

Studovat v Čechách nebo v zahraničí?

Často se nás ptáte, co je vlastně tak skvělého na studiu v zahraničí. Jestli nevyjde na stejno studovat tady v ČR, a k tomu ještě ušetřit statisíce, které by student utratil za školné a život v drahých městech. Anebo vystudovat bakaláře v ČR a pokračovat na magistra do zahraničí.  Tak jsme se rozhodli k tomu napsat pár řádků.

Samozřejmě to, co si každý odnese ze svých studií, závisí ve velké míře na něm samém. Takže nejde úplně říct, že studium tady nebo v zahraničí je lepší. Je ale několik věcí, které jsou podle nás odlišné.

1. Příležitosti

Asi největším rozdílem mezi top zahraničními a top českými univerzitami jsou příležitosti, které se studentům během studia dostávají. I v České republice se univerzity snaží a příležitosti se každým rokem zlepšují, ještě však musí pořádně máknout, aby se těm zahraničním aspoň trochu vyrovnaly.

Všichni možní zaměstnavatelé (firmy, organizace, ústavy) každoročně usilují o studenty z top univerzit – cestují po těchto univerzitách, ukazují výhody práce u nich, rozdávají dárky a o studenty se perou – snaží se je nalákat právě k sobě. Studenti mají tak skvělou výchozí pozici pro hledání budoucího zaměstnání. Tyto organizace bývají nejlepšími firmami a ústavy v rámci celého světa, do kterých se snaží dostat statisíce studentů. Z pozice studenta na české univerzitě je přístup k takovýmto organizacím velmi složitý, pokud je vůbec možný.

2. Prostředí

Není tajemstvím, že zahraniční univerzity disponují mnohonásobně vyššími rozpočty než univerzity české (bohužel). Mohou si tak dovolit investovat výrazně vyšší obnosy do kvality studentského života nebo univerzitního zázemí. Výsledkem pak je, že studenti na zahraničích univerzitách mohou bádat v supermoderních a skvěle vybavených laboratořích, mají placené účasti na mezinárodních soutěžích a stážích, a pracují s nejnovějšími technologiemi. Kdo zažil prostředí českých univerzit, může nad touto myšlenkou pouze zamáčknout slzu.

3. Kvalita výuky

Částečně z dobrého finančního zabezpečení, částečně i z odlišného přístupu ke školství vychází i to, že celková kvalita výuky bývá vyšší než ta v ČR. Top univerzity si mohou dovolit zaplatit světové špičky jako své profesory, kteří umí předměty podat jinak, než vysokoškolský profesor, který už je hezkých pár let zcela mimo praxi zavrtán kdesi v teorii. Odlišný systém výuky se také odráží v tom, že se předpokládá aktivní účast studentů, jsou více vtahováni a více se od nich očekává, že se nad daným tématem zamyslí a vytvoří si k němu vlastní názor podložený kvalitními zdroji.

Je na každém zhodnotit, zda vidí přidanou hodnotu v zahraničním studiu vyvažující to, kolik se za takové studium musí zaplatit. Zdali mu vyhovuje systém výuky, zda se chce aktivně zapojovat, a zda se chce opravdu učit. Je také potřeba zvážit, jaký obor by student rád studoval – například medicína je v České republice na dobré úrovni, a stejně jako se studiem práv může být problém v kompatabilitě českého a jiného systému (např. amerického či britského). Ve většině případů však studentům, kteří nám položí tuto otázku, studium v zahraničí doporučíme (nehledě na to, zda s námi spolupracují, nebo ne).

Je samozřejmě možné studovat nejdříve bakalářské studium v ČR a pak jít na magistra do zahraničí. K tomu ale vždy dodáváme: studenti by během těchto tří let již mohli dávno sbírat bohaté zkušenosti, zajímavé kontakty a vůbec rozšiřovat obzory. Často by se mohli posunout mnohem dále, než doma, a tím pak mají i lepší možnosti pro magisterské studium (lepší šance na top univerzity, atd.). Samozřejmě vždy záleží na dostupných prostředcích a možnostech, studium v zahraničí však každopádně stojí minimálně za zvážení!

2019-05-22T15:41:30+00:00 Úterý, Květen 21, 2019|