Loading...

Studium ve Spojených státech a Velké Británii: Finance 101

Systém jak na amerických, tak na britských univerzitách se od toho českého ve financování velmi liší. V obou zemích studenti platí školné, a to jak na univerzitách státních, tak soukromých.

USA

Školné na univerzitách ve Spojených státech se odvíjí od toho, zda se jedná o univerzitu soukromou či státní. Státní univerzity bývají zpravidla levnější – zahraniční studenti zaplatí průměrně okolo USD 25 000 za akademický rok. Oproti tomu na soukromých univerzitách se částka může vyšplhat až k USD 60 000 za rok. Vyhledávání stipendií se proto stává pro většinu zahraničních studentů nezbytnou součástí přihlašovacího procesu.

Univerzity vždy nabízí nějaké možnosti stipendií, ne všichni studenti si však mohou zažádat o jakékoliv stipendium. Nejvíce si mohou vybírat američtí studenti, protože mnohá stipendia jsou určena pouze jim, nikoliv studentům zahraničním. Neexistuje zaručený recept na to, jak získat stipendium na dané univerzitě, nicméně existují žebříčky, které poradí, jaké univerzity jsou k zahraničním studentům štědré (např. zde, zde, či zde).

Ze žebříčků brzy správně vyčtete, že neštědřejší jsou zpravidla také nejnáročnější a nejkompetitivnější univerzity, jako např. Columbia University, Harvard University, či Duke University – tyto školy mají často k dispozici solidní budget, ze kterého mohou stipendia vyplácet. Nicméně stipendia pro zahraniční studenty nabízí i mnoho takových univerzit, které se nachází v žebříčcích níže. Na základě čeho se univerzity rozhodují, zda vám stipendium poskytnou?

Typů stipendií existuje nespočet – např. pro příslušníky menšin, určitých náboženství či států, matky, studenty z finančně znevýhodněného prostředí, a mnoho dalších. Pro mezinárodní studenty jsou často k dispozici tzv. need-based scholarship, pro které musí studenti dokazovat příjem domácnosti, ze které pocházejí, a univerzita případně poskytne finanční podporu na základě toho, kolik daný student potřebuje. Studentům se také na mnoha univerzitách nabízí tzv. merit-based scholarship, které zase hledí na dosavadní akademické výsledky studentů a finance nabídne těm, kteří se doposud pyšnili dobrými výsledky ve škole. Sportovce určitě potěší, že téměř všechny univerzity nabízí také stipendia právě pro ně, na základě kterých pak mohou reprezentovat školu v daném sportu a získat buď částečnou nebo i plnou finanční podporu. Kromě univerzit však nabízí stipendia i celá řada vládních či nevládních/soukromých institucí, a na jejich hledání je potřeba si vzít náležitě času.

UK

Ve Velké Británii je situace teoreticky jednodušší. Školné na univerzitách je pro bakalářské studium státem omezeno na maximálně GBP 9 250/rok (částka platná pro rok 2018/2019), magisterské studium se však v závislosti na univerzitě může dostat až na GBP 60 000/rok. Obvykle se však částky za magisterské studium pohybují mezi GBP 10 000 – 20 000. Celou situaci až doposud studentům EU ulehčovala možnost státní půjčky: britská vláda za studenty zaplatí školné, které začnou splácet až po dokončení studia a navíc až když začínají vydělávat minimální částku měsíčně – do té doby nemusí splácet nic. Tato možnost je v současné chvíli ohrožena Brexitem a v současné chvíli bohužel nelze s určitostí říci, zda tato nabídka bude platit i po odchodu Velké Británie z EU. Nejlevnější možnost studia v UK však nabízí Skotsko, kde studenti platí jen symbolické školné GBP 1820/rok.

Do obou zemí nabízí stipendia i mnohé české nadace, jako například Fulbrightova komise, Bakala Foundation, Nadační fond M. a T. Krskových, The Kellner Family Foundation a mnoho dalších. Každá nadace má jiná kritéria a požadavky a je záhodno si informace začít zjišťovat náležitě dopředu, aby student mohl splnit případné požadavky či úkoly.

Pokud by Tě zajímalo více informací, neváhej se na nás obrátit a my Ti rádi poradíme.

Napiš si o více info
2019-01-15T12:19:57+00:00 Středa, Leden 9, 2019|